SIIT-1 SIIT-2 SIIT-3 SIIT-4 SIIT-5

O strefie

Strefa Inwestycyjna Innowacyjnych Technologii Szczepańcowa - Lotnisko to propozycja skierowana przede wszystkim do dynamicznych przedsiębiorstw w celu wsparcia ich rozwoju. Podstawowym celem jest stworzenie korzystnych warunków funkcjonowania w ramach Strefy i pozyskanie do współpracy wszystkich tych, którzy stawiają na Nowoczesność.

SIIT powstała w 2012r. dzięki dofinansowaniu inwestycji przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Pozyskanie środków z działania I.3 Wspieranie Innowacji umożliwiło stworzenie kompleksowego obszaru dla inwestorów.

Powierzchnia Parku to: 20 ha - terenu pod aktywizację gospodarczą: działalność handlową, usługową, produkcyjną i magazynową bez prawa zabudowy mieszkaniowej.

Misją SIIT jest stworzenie nowoczesnej i zgodnej ze standardami Unii Europejskiej oferty pozwalającej przedsiębiorcom na strategiczne, długofalowe i korzystne społecznie prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej.

SIIT ma umożliwić powstawanie sieci elastycznych, uniwersalnych powiązań pomiędzy zlokalizowanymi na terenie Parku firmami, oraz do przełamywania barier współpracy przedsiębiorców z placówkami naukowo - badawczymi. W długiej perspektywie SIIT ma przyczyniać się do pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości, ożywienia aktywności gospodarczej regionu oraz wzrostu efektywności współpracy międzyregionalnej.