Inkubator przedsiębiorczości

Na terenie Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii „Szczepańcowa-Lotnisko“ planowane jest uruchomienie inkubatora przedsiębiorczości. Projekt stanowi naturalną kontynuację dotychczasowej działalności prowadzonej na terenie Strefy, która zostanie rozszerzona o dodatkowe usługi w obszarze wspierania innowacyjności i rozwoju przedsiębiorczości.

Działalność inkubatora będzie ukierunkowana na tworzenie nowych miejsc pracy oraz wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw między innymi poprzez udostępnienie powierzchni do wynajęcia oraz wsparcie merytoryczne, w tym usługi doradcze, szkoleniowe oraz finansowe w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Podmiotem odpowiedzialnym za uruchomienie oraz funkcjonowanie inkubatora będzie Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii „Szczepańcowa-Lotnisko” Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, działające zgodnie z zasadą non-profit.