Punkty konsultacyjny

Punkty Konsultacyjny świadczy usługi doradcze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz jej rozwojem.

Doradztwo w obszarze prowadzenia działalności to mi.in.:

  • formalno-prawne obowiązki związane z prowadzeniem firmy,
  • finansowe i ekonomiczne uwarunkowania,
  • marketing i promocja.

Mając na uwadze rozwój przedsiębiorstw oferujemy usługi doradcze:

  • pomoc w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji na realizację projektów inwestycyjnych czy prac badawczo-rozwojowych
  • analizę dostępnych środków UE pod kątem konkretnych potrzeb firmy,
  • doradztwo na etapie realizacji projektu,
  • doradztwo w zakresie przygotowania wniosków i biznesplanów w przypadku ubiegania się o kredyty lub pożyczki.

Zespół doradców, posiadających ogromne doświadczenie, na pewno pomoże rozwiązać problem lub doradzi jak rozwinąć firmę.

Zapraszamy do współpracy!

Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii
„Szczepańcowa-Lotnisko” Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14A, 38-400 Krosno
e-mail: cp@strefa-szczepancowa.pl
tel. 13 43 611 77