SIIT-1 SIIT-2 SIIT-3 SIIT-4 SIIT-5

O strefie

Strefa Inwestycyjna Innowacyjnych Technologii „Szczepańcowa – Lotnisko” (SIIT „Szczepańcowa – Lotnisko”) to propozycja skierowana przede wszystkim do dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, jak również do młodych firm, poszukujących różnych możliwości wsparcia.

Podstawowym celem SIIT jest tworzenie korzystnych warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw oraz pozyskanie do współpracy wszystkich tych, którzy stawiają na rozwój i nowoczesność.

SIIT wspiera powstawanie sieci elastycznych, uniwersalnych powiązań biznesowych oraz rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a ośrodkami naukowo-badawczymi. Dzięki temu przyczynia się do pobudzania lokalnej przedsiębiorczości, ożywienia aktywności gospodarczej regionu oraz wzrostu efektywności współpracy międzyregionalnej.

Misją SIIT jest tworzenie nowoczesnej oferty zgodnej ze standardami Unii Europejskiej, pozwalającej przedsiębiorcom na strategiczne, długofalowe oraz korzystne społecznie rozwijanie działalności gospodarczej.

SIIT „Szczepańcowa – Lotnisko” powstała w 2014 r. dzięki dofinansowaniu inwestycji przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (Działanie 1.3 Wspieranie Innowacji).

Powierzchnia Strefy obejmuje około 20 ha terenu przeznaczonego na cele aktywizacji gospodarczej: działalność handlową, usługową, produkcyjną, składową i magazynową, bez prawa zabudowy mieszkaniowej.

W ramach SIIT funkcjonuje Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii „Szczepańcowa-Lotnisko” Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, oferujące wsparcie dla działających przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych uruchomieniem własnej firmy.

Ponadto na terenie Strefy planowane jest uruchomienie inkubatora przedsiębiorczości, oferującego powierzchnie do wynajęcia dla przedsiębiorców wraz z zapleczem wspierającym.